1. Çaŋgleska is een massagepraktijk, met als doel cliënten te helpen te genezen en te herstellen.
De hiervoor toegepaste behandelwijzen hebben allen het doel het eigen zelfherstellend vermogen, dieper, te activeren.


2. Géén van de toegepaste behandelingen heeft een erotisch karakter of doel.


3. Hygiëne staat binnen de praktijk hoog aangeschreven. Er wordt verwacht dat cliënten hier zelf aan meewerken. Denk er aan dat wij bij massage en Shiatsu direct contact hebben met uw huid.


4. In verband met de hygiëne worden handdoeken, (bad)laken(s) en behandelmaterialen welke eigendom zijn van  Çaŋgleska) na gebruik vervangen en/of gereinigd.


5. Eigen textiel kunt u vaker gebruiken. Daarom vraagt Çaŋgleska uw medewerking in de vermindering van de belasting op het milieu door gebruik te maken van uw eigen handdoeken, namelijk 2 strand- en 2 badlakens.

    Totaal 4 handdoeken!


6. Voor aanvang van uw éérste behandeling wordt u gevraagd een vragenformulier met betrekking tot uw medisch verleden in te vullen en voor akkoord te tekenen met de huisregels.


7. Voor behandelingen anders dan een ontspanning, is het belangrijk dat u eerst uw (huis)arts raadpleegt.


8. Bij twijfel over het resultaat of nut van uw behandeling kan de behandeling worden gestaakt en kunt u door- of terugverwezen worden naar uw (huis)arts. Vervolg van de behandelingen is weer mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.


9. Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andersoortige behandelaar, dan dient u met deze  arts te overleggen of een behandeling gedurende die behandelingsperiode toegepast mag worden.


10. Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut, specialist of andersoortige behandelaar, dient u voor aanvang van de behandeling mee te delen.  Een aantal gevallen van medicijngebruik kan een tijdelijk aangepaste behandeling vragen.


11. Bescherming privacy: alle door u verstrekte informatie over uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming niet aan derden verstrekt.


12. Çaŋgleska behoudt zich het recht voor een behandeling te weigeren:

       - om hygiënische redenen.

      - indien de cliënt onder invloed is van geestverruimende middelen.

      - als dit om andere redenen nodig geacht wordt.


13. Binnen de behandelruimten is het niet toegestaan (mobiel) te telefoneren. Deze dienen dan ook uitgeschakeld te worden.


14. Çaŋgleska is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.


15. Behandelingen dienen contant afgerekend te worden. U ontvangt een kwitantie.


16. Annulering van afspraken dient u minimaal 24 uur voor tijdstip behandeling telefonisch door te geven. Niet of niet tijdig geannuleerde afspraken worden aan u doorberekend.


17. Bij behandeling buiten de praktijk worden voorrijkosten in rekening gebracht.


Huisregels

Behandeling uitsluitend op afspraak.


Alle behandelingen kunnen zowel in de praktijk, bij u thuis of op uw bedrijf plaatsvinden.
Zie Contact voor contactinformatie en Huisregels voor de leveringsvoorwaarden.